Kak- och integritetspolicy

Översikt:

 1. Ägarinformation

 2. Vad är kakor (Cookies)?

 3. Hur du raderar eller blockerar kakor

 4. Syftet med kakor på vår webbplats

 5. Google Analytics

 6. Användning av personuppgifter

 

 1. Ägarinformation
  Konstgjorda Ljus Vestermosevej 13, 6070 Christiansfeld Telefon: 27840747 E-post: costumerservice@deluxehomeartshop.com 

 2. Vad är kakor?
  En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande för att kunna känna igen den. Det finns inga personuppgifter sparade i våra kakor, och de kan inte innehålla virus.

 3. Hur du raderar eller blockerar kakor http://minecookies.org/cookiehandtering

 4. Syftet med kakor på vår webbplats:
  Teknisk funktionalitet, så att vi kan komma ihåg dina inställningar. Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår sida och kan bevisa detta för annonsörer.

 5. Google Analytics
  Webbplatsen använder kakor från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen. Du kan välja bort kakor från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 6. Användning av personuppgifter
  Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida du inte uttryckligen samtycker till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter om du inte själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. Här samlas uppgifter om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst som uppgifterna samlades in i samband med. Uppgifterna används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan inkludera undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt visning av innehåll och annonser som anpassas efter dina intressen och hobbyer.

Kontakt angående personuppgifter Om du vill ha tillgång till den information som är registrerad om dig hos Konstgjorda Ljus, ska du kontakta costumerservice@deluxehomeartshop.com eller ringa 27840747. Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta samma ställe. Du har rätt att få reda på vilken information som är registrerad om dig, och du kan göra invändningar mot en registrering enligt reglerna i personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, placerade i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder granskas regelbundet för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras på ett korrekt sätt och med hänsyn till dina rättigheter som användare. Dock kan vi inte garantera 100% säkerhet vid dataöverföring över internet. Detta innebär att det finns en risk att andra obehörigt får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar därför dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande när det syfte de samlades in för avslutas. Personuppgifter lagras högst i 12 månader efter användning. Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa principer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det ändrar vi självklart datumet för "senast uppdaterad" längst ner på sidan. Vid väsentliga förändringar meddelar vi dig genom ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få reda på vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som behandlas om dig är felaktiga eller missvisande har du rätt att kräva att de rättas, raderas eller blockeras. Du kan när som helst motsätta dig att uppgifter om dig blir föremål för behandling. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att klaga på behandlingen av information och data som rör dig. Klagomål lämnas till Datatilsynet, enligt personuppgiftslagens § 58.1.