HANDELSVILLKOR

VAR VÄNLIG OCH LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR NOGA, INNAN DU HANDLAR I ONLINEBUTIKEN. 

Försäljnings- och leveransvillkor för konsumentvaror utförda på hemsidan www.deluxehomeartshop.se Gällande fr.o.m. 10.09.2018

GENERELLT 

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för köp utförda av användare på webshoppen på www.deluxehomeartshop.se , som ägs och drivs av:

Deluxe Homeart ApS

Niels Bohrs Vej 12 A th.

6000 Kolding

Cvr. 41148209

E-mail: kundservice@deluxehomeartshop.se

Dessa villkor tillämpas när du beställer eller köper varor. Villkoren kan bli uppdaterade med tiden, och därför ber vi dig att godkänna handelsvillkoren, varje gång du handlar hos oss. Om du inte accepterar Villkoren med en aktiv markering i samband med varje köp, kan du inte beställa eller köpa varor på www.deluxehomeartshop.se. Du ska vara 18 år fyllda för att få handla på www.deluxehomeartshop.se. Är du under 18 år ska du ha samtycke från dina föräldrar. Priserna på www.deluxehomeartshop.se är angivna i svenska kronor, och är inklusive moms och andra avgifter.

BESTÄLLNING AV VAROR

Beställer du varor på en officiell helgdag kommer vi behandla din beställning nästkommande vardag. När du lägger en beställning på www.deluxehomeartshop.se, sänder vi ett kvitto till dig via e-mail med överskriften “Tack för din beställning”. Kvittot är vår bekräftning på att vi har mottagit din order. Vi behandlar endast beställningar som är lagda på www.deluxehomeartshop.se. Vi behandlar ej beställningar lagda på andra sätt, (t.ex. fax, brev, telefon, e-mail eller sms). Du kan beställa varor på www.deluxehomeartshop.se dygnet runt. 

PRISER, BETALNING OCH RABATTER

Betalningskort:

Du kan betala med Visa, Mastercard och Klarna. 

Rabattkoder;

och andra typer av rabatter, som du uppnår via köp på www.deluxehomeartshop.se kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. De gäller heller inte på redan nedsatta varor – oavsett anledning. Du kan endast utnyttja en rabattkod, eller annan typ av rabatt, per köp på www.deluxehomeartshop.se

Valuta:

Priserna på www.deluxehomeartshop.se anges i svenska kronor, och är inklusive moms och andra avgifter. 

Omkostnader vidrörande leverans kan variera, och läggs till vid varje beställning. 

LEVERANS

Vi levererar med Schenker. Du mottager ett meddelande via email/sms, när ditt paket är levererat till ditt valda postombud. Paketet lämnas ut mot visning av en giltig legitimation, inom det valda postombudets öppettider. Paketet lagras i ca. 10 dagar, innan paketet returneras till oss som “icke levererat”. Kom ihåg att du kan följa din leverans via ditt “Track and Trace”-nummer, som du har mottagit från Schenker på din email eller via sms. 

Var medveten om att du har eget ansvar för varan efter leveransen har hämtats ut. Ser emballaget ut till att vara skadat, bör du avvisa att motta varan, och informera oss om detta. Se under avsnittet; Reklamationsrätt. 

Vi sänder varor till hela Sverige. Vi sänder dessutom till flera andra länder i Europa och Skandinavien. 

Hämtas inte paketet hos postombudet inom tidsfristen, eller nekas mottagande av paketet, således att den returneras, tillkommer en avgift på 59 SEK för returen. 

RETUR OCH TILLBAKABETALNING (ÅNGERRÄTT)

Du kan alltid, (och utan anledning), ångra ditt köp av en vara hos oss, inom 14 dagar från att varan är mottagen. Du skall inom 14 dagar från mottagning, ge oss besked om att du önskar att ångra ditt köp. Beskedet skall ges via kontakt till; kundservice@deluxehomeart.se 

Mottar du en eller flera varor med fel eller brister, bedes du vänligen att kontakta oss inom 14 dagar, så att vi inom rimlig tid kan byta ditt köp. 

REKLAMATIONSRÄTT

KÖPLAGENS REGLER

Om brister vid köp förekommer vid köp av varor hos www.deluxehomeartshop.se

Oavsett om eventuella fel och brister uppkommer vid mottagning eller senare, är alla varor skyddade av en 24 månaders reklamationsrätt. Om felen eller bristerna har uppkommit på grund av oaktsamhet, missbruk eller annan typ av felanvändning, så skall du vara medveten om att reklamationsrätten bortfaller. 

När paketen sänds från vårt lager, är de försäkrade under transporten, och därför ber vi dig om att kontrollera innehållet av ditt paket/-en vid mottagandet. Är ditt paket/-en eller innehållet skadat vid ankomst, ber vi dig vänligen kontakta oss snarast möjligt, och ge oss besked om detta. 

REKLAMATIONSRÄTTEN;

betyder att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka, eller avdrag på priset, beroende på den konkreta situationen. Det är ett krav, att reklamationen är motiverad, och att bristen ej har uppstått som följd av felaktigt bruk av produkten, eller annat skadligt beteende. Reklamationsrätten kan dock begränsas av varans naturliga hållbarhet.

Du skall reklamera inom “rimlig tid” efter att du upptäckt bristen på varan. Om du reklamerar inom två månader efter att bristen är upptäckt kommer reklamationen alltid att vara rimlig. 

Varan skall alltid sändas tillbaka i en försvarbar inpackning. Vänligen kontakta kundservice vid returer av defekta varor. 

VARAN SÄNDES TILL;

DeluxeHomeart

Niels borhs vej 12 a

6000 Kolding

Vid reklamationer bedes du kontakta; kundservice@deluxehomeart.se

Som utgångspunkt byts den defekta varan. Sänds varan utan retursedel från Deluxe Homeart/ BuySimple ApS, är det på egen räkning. Om varan är bristfällig, träder köplagens bestämmelser i kraft. OBS! Vi mottager ej paket sänt med postförskott eller liknande. 

BETALNINGSMISSBRUK

Har vi en skälig misstanke om betalningsmissbruk kommer ordern att annulleras. Alla falska beställningar anmäls till polisen.  

PERSONUPPGIFTSPOLICY 

INSAMLING AV PERSONUPPLYSNINGAR

Vi samlar in och bearbetar personuppgifter för följande ändamål; 

 •  För att kunna genomföra och leverera dina avtalade varor, samt eventuella fel-leveranser och reklamationer senare. 
 • Kommunikation med dig i samband med utbud av våra tjänster, och försäljning av våra varor. 
 • Vi ger dig nödvändiga upplysningar till våra transporter och betalningsleverantörer. 
 • Individuell marknadsföring, skräddarsydda erbjudanden och förmåner till just dina personliga behov och önskemål. Deluxe Homeart företar en profilering av dig och ditt handelsmönster med syftet att skicka dig de erbjudanden som är mest relevanta för dig som kund. 
 • Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra våra produkter och service. 
 • I samband med eventuellt uppkommande rättsliga anspråk. Angivandet av personupplysningar kan vara nödvändig i samband med ingåendet av ett kontrakt om leverans av produkter eller tjänster. I dessa situationer kommer vi inte till att vara i stånd till att erbjuda dig våra produkter eller tjänster, såvida du inte meddelar oss de upplysningar som krävs. 
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

BEHANDLING OCH SÄKERHET

Vår behandling av personuppgifter är alltid baserade på en laglig grundlag. 

 • Ditt uttryckta samtycke.
 •  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förbindelse som ligger hos Deluxe Homeart, exempelvis behandling och förvaring av transaktionsupplysningar, i enlighet med redovisningslagen. 
 • Behandlingen är nödvändig för att, Deluxe Homeart, eller tredje person, löpande förbättrar och utvecklar produkter, service och eventuella event. Samt för att rikta vår marknadsföring på sociala medier. I dessa tillfällen är upplysningar som vidarebefordas begränsat till upplysningar som du själv har fyllt ut på www.deluxehomeartshop.se
 • Vid beställning, och när du registrerar dig för att få personlig åtkomst, överförs dina personliga upplysningar krypterat. Vi använder krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer).
 • Via våra aktörer säkrar vi vår internetsida med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstöring, tillgång, ändringar och spridning av dina data till obehöriga. 
 • Upplysningarna förvaras och behandlas i en särskilt säkrad miljö. 

DELNING AV UPPLYSNINGAR

Vi delar upplysningar med;

 • Våra leverantörer av IT-service (personuppgiftsbiträde). 
 • Internt till särskilt autentiserade medarbetare. 
 • Externa revisorer
 • Facebook och Google, med syfte på online annonsering. 
 • Offentliga myndigheter, såvida det krävs i enlighet med lagen.
 • Varningsregister som identifierar riskabla transaktioner, med avsikt att bekämpa (organiserad) internetbedrägerier. 

FÖRVARING AV UPPLYSNINGAR

Dina konkreta beställningsupplysningar sparas hos oss. Du kan registrera dig hos oss (e-mailadress och lösenord). Här kan du se dina beställningar, adressupplysningar, din e-mailadress och ditt telefonnummer. Du kan också administrera nyhetsbrevet. Om du önskar att radera informationen, kan du vända dig till oss på kundservice@deluxehomeart.se, eller använda länken i själva nyhetsbrevet för att avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet. 

De upplysningar du själv utfyllt på din Deluxe Homeart-profil sparas så länge du upprätthåller profilen. Om du önskar att inte ha dina upplysningar registrerade hos Deluxe Homeart kan du alltid avregistrera dem. Vi behåller dina upplysningar i ytterligare 6 månader för att ge dig möjlighet att se inköpskvitton från före avregistreringen. Upplysningarna kommer härefter att bli raderade. Transaktionsupplysningar sparas i 5 år, till följd av revisionslagen. 

RÄTTIGHETER

Som kund hos Deluxe Homeart, har du som registrerad, rätt till att utöva följande rättigheter;

 • Insikt och berättigande av dina upplysningar på www.deluxehomeartshop.se
 • Borttagning efter begäran (se nedan).
 • Du efter begäran tillhandahålls de upplysningar du själv har angivit till Deluxe Homeart, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. 
 • Möjlighet för att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen av samtycket berör inte lagen av den behandling som är baserad på samtycke inom återkallelse. 
 • Möjlighet för att göra invändning mot profilering. 
 • Möjlighet för att kräva begränsning av behandling av personupplysningar. Som kund hos Deluxe Homeart har du alltid rätt till att inspektera och korrigera dina upplysningar, precis som att du har möjlighet att återkalla samtycket till behandlingen av personupplysningar. Du kan alltid anhålla om att få dina personupplysningar hos Deluxe Homeart borttagna. Dina upplysningar kommer att bli borttagna på din begäran, såvida ett av följande kriterier uppfylls;
 • Du återkallar ditt samtycke (såvida ditt samtycke bildar grund för behandlingen).
 • Upplysningarna visar sig vara felaktiga, eller inte längre är nödvändiga för att uppfylla den avsikt till varför de blev sparade, eller såvida upplysningarna blir olagligt behandlade. Utövandet av dina rättigheter kan vara omfattade av villkor och begränsningar, och kommer ofta vara beroende av den konkreta behandlingssituation. Om du menar att Deluxe Homeart behandlar dina upplysningar olagligt, har du i enligt Personuppgiftsförordningens artikel 77, möjlighet för att ansöka om en klagan till en tillsynsmyndighet, där du har din vanliga bostadsadress, arbetsplats eller där den påstådda överträdelse har ägt rum. 

Du kan lämna en klagan till den danska dataskyddsmyndigheten vid att följa denna länk; https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ 

NYHETSBREV

www.deluxehomeartshop.se kan du få din e-mailadress uppsatt på en mail-lista, således att du löpande mottager nyheter och annan information från oss. Denna service kan man alltid anmälas till, och avanmälas från, om du inte längre önskar att mottaga nyhetsbrev från oss. Du kan alltid hitta en avanmälningslänk nederst i vårt nyhetsbrev. 

KLAGORÄTT

Om du vill klaga på ditt köp hos oss, skall du vända dig till vår kundservice på; kundservice@deluxehomeart.se, eller rikta en skriftlig hänvändelse till;

 DeluxeHomeart

Niels borhs vej 12 a

6000 Kolding

Danmark 

Om det inte lyckas med att komma fram till en lösning, kan du lämna in en klagan till den relevanta nämnd på området, såvida villkoren för detta är uppfyllda. 

Center för klagomålslösning;

Konkurrens- och konsumentverket

Carl Jacobensvej 35

2500 Valby 

Danmark

www.forbrug.dk

Är du konsument med bostad i ett annat EU-land än Danmark, kan du klaga till EU-kommissionens online klagomålsportal här; 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage